× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Polecani specjaliści

Tradycyjny podział urazów czaszkowo – mózgowych:

 • wstrząśnienie mózgu,
 • stłuczenie,
 • zranienie,
 • ucisk mózgu w postaci krwiaków,
 • obrzęk.

Stłuczenie mózgu

Nieznaczne uszkodzenie w wyniku wynaczynień krwi, obrzęku tkanki mózgowej oraz jej rozmiękania. W polach stłuczenia mogą pojawiać się rozlane hyperdensyjne obszary ognisk krwotocznych powstałych z wynaczynionej krwi.

Krwiaki pourazowe

Wyróżniamy krwiaki nadtwardówkowe, podtwardówkowe i śródmózgowe. Krwiaki nadtwardówkowe są lokalizowane nad oponą twardą przylegając do kości. Zmiany takie są jasne, niemal nierozróżnialne względem kości, co w obrazie MR daje wygląd niejako skorupy, zgrubienia kości. Krwiaki podtwardówkowe dają charakterystyczny obraz sierpowatej jasnej warstwy otaczającej całą półkulę. Krwiaki śródmózgowe widoczne są jako jasne zazwyczaj owalne zmiany o nieregularnych zarysach, znajdujące się pośród tkanki mózgowej.

Urazy czaszkowo-mózgowe są coraz częstsze, a ich śmiertelność nadal wzrasta .

Do obrażeń mózgu często do chodzi w związku z:

 • wypadkami komunikacyjnymi,
 • upadkami z wysokości,
 • upadkami spowodowanymi utratą równowagi,
 • pobiciem,
 • nieprawidłową obsługą maszyn,
 • katastrofami żywiołowymi.

Bardzo często istnieje niezgodność między siłą urazu a następstwami spowodowanymi w układzie nerwowym. Gdyż czasami lekki uraz głowy może doprowadzić do ciężkiego kalectwa, a nawet do śmierci. Dlatego wręcz priorytetową kwestią jest ustalenie przebiegu wypadku i zrozumienie jego mechanizmów, które potem należy skonfrontować z badaniem lekarskim. Pozwoli to na skuteczne leczenie jak i ocenę deficytu neurologicznego.

Sugerowany specjalista:

Neurochirurgia, Neurologia

Pytania

Nie zadano jeszcze żadnego pytania.

Zadaj nowe pytanie:

Zdefiniuj jak najtrafniej temat np. "znamiona na skórze po opalaniu"
Nie pisz tematu typu "pomocy", "szukam lekarza"

Postaraj się jak najdokładniej opisać swój problem medyczny, aby znajdujący się na forum lekarze lub użytkownicy mogli udzielić Ci pomocy.

Proszę przepisać słowa z obrazka:

* Pola wymagane

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1